Banksparen

Banksparen

Banksparen is in 2008 geïntroduceerd om fiscaal vriendelijk te kunnen sparen zonder daarvoor afhankelijk te zijn van de vaak dure producten van verzekeringsmaatschappijen.
Bij banksparen wordt op een geblokkeerde spaarrekening bij een bank gespaard of belegd voor een bepaald doel. Dit doel zal in de meeste gevallen zijn het aflossen van een hypotheek of aanvulling voor het pensioen. Daarnaast kan ook worden gespaard voor een uitvaart. Over de kapitaalopbouw hoeft, als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, geen vermogensrendementsheffing in box 3 te worden betaald. Banksparen valt onder het deposito garantie stelsel van de bank waarbij wordt gespaard.
De inleg wordt gedaan op een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of een Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).

Banksparen om hypotheekschuld af te lossen

Met banksparen kan een hypotheek op dezelfde manier worden afgelost als met een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) bij de spaarhypotheek. Net als bij de KEW moet ook bij banksparen minimaal 15 jaar achtereen worden gespaard en mag de hoogste inleg niet hoger zijn dan 10x de laagste inleg. In tegenstelling tot een KEW is een overlijdensrisico verzekering niet verplicht en als deze toch gewenst is hoeft deze niet bij een aangewezen verzekeraar te worden afgesloten. Door het ontbreken van verplichte verzekeringen is de kostenstructuur transparant.

Banksparen als pensioenvoorziening
Bij een pensioentekort mag het tekort worden aangevuld met banksparen. De inleg wordt gedaan van het bruto inkomen en is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Bij uitkering wordt alsnog inkomstenbelasting geheven.  Het voordeel daarvan is dat het gehele bedrag, inclusief de verschuldigde inkomstenbelasting, rendeert, en dat men bij het ingaan van het pensioen vaak in een lagere belastingschaal valt.
De hoogte van de inleg wordt beperkt door de beschikbare jaarruimte en/of reserveringsruimte en kan jaarlijks worden aangepast. De minimale inleg is 600 euro per jaar.
De uitkering wordt in gelijke maandelijkse termijnen gedaan, de looptijd daarvan is afhankelijk van de periode waarin is ingelegd;
-    Als gestart wordt na het kalenderjaar waarin de spaarder 65 wordt en uiterlijk in het jaar dat de spaarder 70 wordt is de duur van de uitkering minimaal 5 jaar en mag maximaal €19.761 zijn.
-    Als gestart wordt voor het jaar waarin de spaarder 65 wordt is de minimale uitkeringsduur 20 jaar

Gouden handdruk

Vanaf 2010 is het mogelijk om een gouden handdruk in te leggen op een geblokkeerde spaarrekening.  Het voordeel hiervan is dat de afrekening met de fiscus wordt uitgesteld en dat het gehele bedrag tot die tijd kan renderen. Daarnaast valt men bij het ingaan van de uitkering vaak in een lagere belastingschaal.

 


Kerona